يكشنبه 5 خرداد 1398  
 
Sunday, May 26, 2019  
 
الأحد, رمضان 21, 1440  
 

...

ماموریت ها

اهداف سال 1397 شركت ملي فولاد ايران

 1. استقرار دبيرخانه ستاد زنجيره فولاد كشور درجهت هدايت و راهبري طرح‌ها و واحدهاي صنعت فولاد كشور
 2. پايش طرح جامع فولاد ايران
 3. راه اندازي واحدهاي احياء مستقيم طرح هاي استاني سبزوار ، بافت و قائنات
 4. اجراي فولادسازي ميانه و پيگيري ، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه هاي فولادسازي سفيددشت چهارمحال و بختياري، شادگان، ني‌ريز و قائنات
 5. پيگيري و نظارت بر اجراي الزامات زيست محيطي در طرح‌هاي استاني فولاد
 6. پيگيري ورود و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در طرح هاي توسعه فولاد كشور
 7. بررسي و تعيين تكليف بخشي از ادعاهاي پيمانكاران و مشاوران با توجه به ورود مشارك جديد
 8. پيگيري،  كنترل و پايش عمليات اجرايي استفاده از اعتبارات اسنادي فاينانس طرح هاي استاني
 9. پيگيري تفاهمنامه ادغام طرح هاي توسعه واحدهاي فولادي در منطقه ويژه خليج فارس
 10. تعريف 2 بسته سرمايه گذاري در جهت تكميل و توسعه زنجيره فولاد
 11. جاري سازي استراتژي شركت و بازنگري فرآيندها
 12. پياده سازي استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز و سيستمهاي مديريتي نوين در راستاي افزايش توان رقابتي و توسعه صادرات
 13. اصلاح ساختار اداري شركت متناسب با ماموريت ها
 14. بهبود فرهنگ سازماني و افزايش رضايت پرسنل با شناسايي و اجراي پروژه هاي بهبود و برنامه ريزي اجراي آنها
 15. توسعه  و ترميم كمبودهاي منابع انساني و هدفمندسازي آموزشها در جهت ارتقاء بهره وري منابع انساني
 16. پيگيري مشكلات طرح‌ها و واحدهاي فولادي و انعكاس موارد لازم به حوزه هاي ذيربط

مديرعامل