شنبه 1 آبان 1400  
 
Saturday, October 23, 2021  
 
السبت, ربيع الأول 17, 1443  
 

اهداف سال 1400 شركت ملي فولاد ايران
فايلها
اهداف 1400.pdf 728.175 KB
اهداف سال 1399 شركت ملي فولاد ايران
فايلها
ahdaf 1399.pdf 266.605 KB

اهداف سال 1398 شركت ملي فولاد ايران

 1. پايش طرح جامع فولاد ايران
 2. راه اندازي واحدهاي احياء مستقيم طرح قائنات
 3. اجراي فولادسازي ميانه و قائنات و پيگيري ، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه هاي فولادسازي سفيددشت چهارمحال و بختياري، شادگان و ني‌ريز
 4. پيگيري و نظارت بر اجراي الزامات زيست محيطي در طرح‌هاي استاني فولاد
 5. بررسي اقدامات لازم جهت تداوم رونق توليد و رفع مشكلات ناشي از تحريم‌ها براي واحدهاي فولادسازي
 6. بررسي و تعيين تكليف بخشي از ادعاهاي پيمانكاران و مشاوران با توجه به ورود مشارك جديد
 7. پيگيري،  كنترل و پايش عمليات اجرايي استفاده از اعتبارات اسنادي فاينانس طرح هاي استاني
 8. پيگيري تفاهمنامه ادغام طرح هاي توسعه واحدهاي فولادي در منطقه ويژه خليج فارس و شروع مراحل توسعه مشترك واحدها
 9. تعريف 2 بسته سرمايه گذاري در جهت تكميل و توسعه زنجيره فولاد
 10. جاري سازي فرآيندهاي جديد بر اساس استراتژي و بازنگري استراتژي با توجه به تحريم ‌ها
 11. پياده سازي استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز و سيستمهاي مديريتي نوين در راستاي افزايش توان رقابتي و توسعه صادرات
 12. اصلاح ساختار اداري شركت متناسب با ماموريت ها
 13. بهبود فرهنگ سازماني و افزايش رضايت پرسنل با شناسايي و اجراي پروژه هاي بهبود  بر اساس نتايج  رضايت سنجي كاركنان در سال گذشته
 14. توسعه  و ترميم كمبودهاي منابع انساني و هدفمندسازي آموزشها در جهت ارتقاء بهره وري منابع انساني
 15. پيگيري مشكلات طرح‌ها و واحدهاي فولادي و انعكاس موارد لازم به حوزه هاي ذيربط
 16. ارتقاء سيستم مديريت مدارك و اسناد
 17. ارزيابي ريسك فناوري پرد
 18. پيگيري مشكلات پسماند واحدها، علي الخصوص سرباره، در راستاي محيط زيست و رفع مشكل واحدها
 19. انجام مطالعات تامين قراضه مورد نياز صنعت فولاد در افق 1404

مديرعامل

فايلها
اهداف سال 1398 شرکت ملي فولاد ايران (3).docx 14.749 KB

...

ماموریت ها

اهداف سال 1397 شركت ملي فولاد ايران

 1. استقرار دبيرخانه ستاد زنجيره فولاد كشور درجهت هدايت و راهبري طرح‌ها و واحدهاي صنعت فولاد كشور
 2. پايش طرح جامع فولاد ايران
 3. راه اندازي واحدهاي احياء مستقيم طرح هاي استاني سبزوار ، بافت و قائنات
 4. اجراي فولادسازي ميانه و پيگيري ، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه هاي فولادسازي سفيددشت چهارمحال و بختياري، شادگان، ني‌ريز و قائنات
 5. پيگيري و نظارت بر اجراي الزامات زيست محيطي در طرح‌هاي استاني فولاد
 6. پيگيري ورود و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در طرح هاي توسعه فولاد كشور
 7. بررسي و تعيين تكليف بخشي از ادعاهاي پيمانكاران و مشاوران با توجه به ورود مشارك جديد
 8. پيگيري،  كنترل و پايش عمليات اجرايي استفاده از اعتبارات اسنادي فاينانس طرح هاي استاني
 9. پيگيري تفاهمنامه ادغام طرح هاي توسعه واحدهاي فولادي در منطقه ويژه خليج فارس
 10. تعريف 2 بسته سرمايه گذاري در جهت تكميل و توسعه زنجيره فولاد
 11. جاري سازي استراتژي شركت و بازنگري فرآيندها
 12. پياده سازي استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز و سيستمهاي مديريتي نوين در راستاي افزايش توان رقابتي و توسعه صادرات
 13. اصلاح ساختار اداري شركت متناسب با ماموريت ها
 14. بهبود فرهنگ سازماني و افزايش رضايت پرسنل با شناسايي و اجراي پروژه هاي بهبود و برنامه ريزي اجراي آنها
 15. توسعه  و ترميم كمبودهاي منابع انساني و هدفمندسازي آموزشها در جهت ارتقاء بهره وري منابع انساني
 16. پيگيري مشكلات طرح‌ها و واحدهاي فولادي و انعكاس موارد لازم به حوزه هاي ذيربط

مديرعامل