سه‌شنبه 28 اسفند 1397  
 
Tuesday, March 19, 2019  
 
الثلاثاء, رجب 12, 1440  
 

...

مزایده و مناقصه

آگهي مزايده فروش 50 هزار تن لجن صنعتي و نرمه سرندي گندله ( به صورت مخلوط ) مجتمع فولاد ميانه
1397/12/02
گهي تجديد مناقصه يک مرحله اي اجاره دو دستگاه جرثقيل 10 و 50 تن مجتمع فولاد ميانه
1397/11/24
آگهي مناقصه يک مرحله اي انتخاب پيمانکار ارائه خدمات عمومي وپشتيباني مجتمع فولاد ميانه
1397/11/09
آگهي مناقصه يک مرحله اي انتخاب پيمانکار ارائه خدمات نظافت صنعتي مجتمع فولاد ميانه
1397/11/09
آگهي مناقصه اجراي ديوار ضلع شمالي محوطه شانتينگ يارد مجتمع فولاد ميانه
1397/11/01
آگهي مناقصه يک مرحله اي اجاره دو دستگاه جرثقيل 10 و 50 تن مجتمع فولاد ميانه
1397/10/09
آگهي تجديد مناقصه دو مرحله اي با ارزيابي کيفي و فني تأمين تجهيزات ، نصب و راه¬اندازي ايستگاه سنجش غبار محيطي مجتمع فولاد ميانه
1397/09/26
آگهي تجديد مناقصه يک مرحله اي با ارزيابي کيفي و مالي انتخاب پيمانکار خدمات اورژانس و آتش نشاني مجتمع فولاد ميانه
1397/09/12
آگهي مناقصه ارزيابي کيفي انتخاب پيمانکار احداث سوله آهن اسفنجي شرکت ملي فولاد ايران (مجتمع فولاد ميانه)
1397/08/12
آگهي مناقصه ارزيابي کيفي انتخاب پيمانکار خدمات و تامين نيروي اورژانس و آتش نشاني شرکت ملي فولاد ايران (مجتمع فولاد ميانه )
1397/07/17
آگهي مناقصه ارزيابي کيفي انتخاب پيمانکار تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازي ايستگاه سنجش غبار محيطي شرکت ملي فولاد ايران(مجتمع فولاد ميانه )
1397/07/17
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کدینگ و PM کارخانه احیاء و واحدهای جنبی (مجتمع فولاد میانه )
1397/05/17
آگهی مزایده عمومی
1397/05/02
آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای شرکت ملی فولاد ایران (مجتمع فولاد میانه)
1397/03/06
آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خدمات و پشتیبانی شرکت ملی فولاد ایران
1397/02/24
آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای شرکت ملی فولاد ایران انتخاب پیمانکار حمل و نقل سبک
1397/02/24
آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای شرکت ملی فولاد ایران انتخاب پیمانکار تأمین ماشین آلات سنگین مجتمع فولاد میانه
1397/01/28
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار باسازی آمفی تئاتروسالنهای جانبی،رستوران کارکنان ومهمانان وسالن کره ای شکل شرکت ملی فولاد ایران
1396/12/12
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1396/ 743 /م ف مورخ 1396/011/01
1396/11/04
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و نصب دو دستگاه چیلر جذبی به ظرفیت نامی 200 تن و دو دستگاه برج خنک کننده مکعبی به ظرفیت هر کدام 270 متر مکعب بر ساعت
1396/10/30
12345>>>