چهارشنبه 12 آذر 1399  
 
Wednesday, December 02, 2020  
 
الأربعاء, ربيع الثاني 17, 1442  
 

...

مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به شبکه ذخیره سازی اطلاعات (SAN Server) مجتمع فولاد میانه شماره ف م/1399/3639
1399/09/03
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تأمین ماشین آلات سنگین مجتمع فولاد میانه شماره 1924،1399 ف م مورخ 99.04.31
1399/08/06
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تهیه کلیه مصالح و احداث کامل ساختمان دو طبقه نگهبانی درب صنعتی مجتمع فولاد میانه شماره 3276/1399/م ف
1399/07/30
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای انتخاب پیمانکار خدمات بهره برداری و خدمات مشاوره و کارشناسی جهت نظارت راهبردی واحد احیاءمستقیم مجتمع فولاد میانه
1399/07/07
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه خدمات اداری؛ عمومی و پشتیبانی مجتمع فولاد میانه
1399/06/24
آگهی تمدید مهلت خرید اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین مواد شیمیایی مصرف یکساله واحد WTP مجتمع فولاد میانه
1399/06/24
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار خدمات اورژانس ؛ پزشکی و آتش¬ نشانی مجتمع فولاد میانه
1399/06/24
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار سرویس ایاب وذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه
1399/05/29
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه خدمات نظافت صنعتی مجتمع فولاد میانه
1399/05/29
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین ماشین آلات سنگین مجتمع فولاد میانه
1399/05/29
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین مواد شیمیایی مصرف یکساله واحد WTP مجتمع فولاد میانه
1399/05/29
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین تجهیزات؛ اجرا و راه اندازی اصلاحات سیستم پیش تصفیه و تصفیه تکمیلی آب شیرین کن مجتمع فولاد میانه
1399/04/28
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار خدمات اورژانس؛ پزشکی و آتش¬نشانی مجتمع فولاد میانه
1399/04/28
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه خدمات نظافت صنعتی مجتمع فولاد میانه
1399/04/28
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه خدمات اداری؛ عمومی و پشتیبانی مجتمع فولاد میانه
1399/04/28
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار سرویس ایاب وذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه
1399/04/28
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره دستگاه مکنده صنعتی مجتمع فولاد میانه
1399/04/25
آگهی مناقصه یک مرحله ای اجاره دو دستگاه جرثقیل مجتمع فولاد میانه
1399/04/15
آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای انتخاب پیمانکار خدمات عمومی وپشتیبانی شرکت ملی فولاد ایران
1399/03/31
آگهی تجدید مزایده فروش نرمه گندله سرندی و لجن صنعتی مجتمع فولاد میانه
1399/02/20
1234567>>>