سه‌شنبه 1 مهر 1399  
 
Tuesday, September 22, 2020  
 
الثلاثاء, صفر 05, 1442  
 

...

مزایده و مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه خدمات اداری؛ عمومی و پشتیبانی مجتمع فولاد میانه
1399/06/24
آگهی تمدید مهلت خرید اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین مواد شیمیایی مصرف یکساله واحد WTP مجتمع فولاد میانه
1399/06/24
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار خدمات اورژانس ؛ پزشکی و آتش¬ نشانی مجتمع فولاد میانه
1399/06/24
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار سرویس ایاب وذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه
1399/05/29
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه خدمات نظافت صنعتی مجتمع فولاد میانه
1399/05/29
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین ماشین آلات سنگین مجتمع فولاد میانه
1399/05/29
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین مواد شیمیایی مصرف یکساله واحد WTP مجتمع فولاد میانه
1399/05/29
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین تجهیزات؛ اجرا و راه اندازی اصلاحات سیستم پیش تصفیه و تصفیه تکمیلی آب شیرین کن مجتمع فولاد میانه
1399/04/28
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار خدمات اورژانس؛ پزشکی و آتش¬نشانی مجتمع فولاد میانه
1399/04/28
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه خدمات نظافت صنعتی مجتمع فولاد میانه
1399/04/28
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه خدمات اداری؛ عمومی و پشتیبانی مجتمع فولاد میانه
1399/04/28
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار سرویس ایاب وذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه
1399/04/28
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره دستگاه مکنده صنعتی مجتمع فولاد میانه
1399/04/25
آگهی مناقصه یک مرحله ای اجاره دو دستگاه جرثقیل مجتمع فولاد میانه
1399/04/15
آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای انتخاب پیمانکار خدمات عمومی وپشتیبانی شرکت ملی فولاد ایران
1399/03/31
آگهی تجدید مزایده فروش نرمه گندله سرندی و لجن صنعتی مجتمع فولاد میانه
1399/02/20
آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره یک باب فضای تجاری وعمومی طبق اسناد مزایده
1398/10/22
آگهی مزایده عمومی اجاره یک باب فضای تجاری وعمومی طبق اسناد مزایده
1398/10/08
آگهی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری کمپرسورهای فرآیندی و تجهیزات مرتبط مجتمع فولاد میانه
1398/09/04
آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای انتخاب پیمانکار خدمات عمومی وپشتیبانی شرکت ملی فولاد ایران
1398/06/06
1234567>>>