جمعه 28 مرداد 1401  
 
Friday, August 19, 2022  
 
الجمعة, محرم 21, 1444  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

1400/10/27 دوشنبهمدیرعامل شرکت فولاد آذربایجان :
باحمایت های راهبردی شرکت ملی فولاد ایران به تولید ظرفیت اسمی خود می رسیم
فولاد و توسعه : مدیرعامل شرکت فولاد آذربایجان ازتلاش برای رسیدن به تولیددرمقیاس ظرفیت اسمی،باحمایت های راهبردی شرکت ملی فولاد ایران خبرداد.

هادی غلامزاده بابیان مطلب فوق افزود : باتوجه به شرایط اقتصادی کشور ونیازبازار، درحال طراحی یک برنامه مدون دربخش تولید وگسترش بازاربخصوص صادرات هستیم.

وی خاطرنشان ساخت : باتکیه برتوان ودانش فنی متخصصین شرکت فولادآذربایجان،تلاش می کنیم بامرور گذشته شرکت وشناسایی عوامل ناکامی درتولید وبازار وتمامی نقاط ضعف مهم طی سال های گذشته،برنامه های منطقی منطبق باواقعیت های موجود وتوانمندی های فعلی شرکت وکشور راطراحی وبه مرحله اجرادرآوریم.

غلامزاده بااشاره به ظرفیت های موجود برای توسعه بازاردربین کشورهای همسایه ازجمله ترکیه،عراق،جمهوری آذربایجان وارمنستان گفت : کشورهای همسایه یک فرصت مناسب هستند تابتوانیم محصولات استانداردخودمان را به آن هاعرضه کنیم وبه درآمدهای ارزی خوبی برسیم.

مدیرعامل شرکت فولادآذربایجان بااشاره به وضعیت نیروی انسانی این شرکت برآموزش وبازآموزی مجدد همه پرسنل تاکید کرد وافزود : سرمایه انسانی این شرکت بسیارتوانمند وباهمت هستند ولازم است که باتوجه به پیشرفت های تکنولوژیکی درعرصه معدن وفولاد،همگان درجریان آخرین تحولات علمی قرارگرفته وآموزش های لازم رافرابگیرند.

غلامزاده رعایت مسایل ایمنی ومحیط زیستی راازمهمترین موارد درشرکت دانست که به موازات تولید وبازاریابی،بایدپیش برود تا سلامت پرسنل وامنیت روانی آن ها نیزتامین شود.

وی درخاتمه اظهارامیدواری کرد،دراین مسیرپرفرازونشیب ازحمایت های معنوی شرکت ملی فولادایران برخوردارشویم تابتوانیم به اهداف ازپیش تعیین شده مان برسیم.


 
امتیاز دهی