سه‌شنبه 12 مرداد 1400  
 
Tuesday, August 03, 2021  
 
الثلاثاء, ذو الحجة 24, 1442  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

اخبار معدنی
1399/7/28 دوشنبهیک استاد دانشگاه مطرح کرد :
اختصاص اندک منابع به تحقیق و توسعه در فعالیت های معدنی
  یک استاد دانشگاه با اشاره به اختصاص اندک منابع به تحقیق و توسعه در فعالیت های معدنی ، گفت : تاثیرگذاری کم فعالیت های تحقیق و توسعه بر بهره وری در معادن می تواند به دلیل اختصاص سهم بسیار اندک منابع به این فعالیت ها و کارایی پایین آنها باشد ، تا آنجا که این فعالیت ها به افزایش نوآوری کمک زیادی نمی کنند.

 «علیرضا امینی» دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی گفت : ارتقای بهره وری در دهه های اخیر رویکردی به شمار می رود که به عنوان کلید حل مسئله رشد و پیشرفت اقتصاد مطرح شده است. در برخی از کشورها ، با اجرای برنامه های ارتقای بهره وری توانسته اند از این راه بخش بزرگی از عملکرد رشد را به دست آورند.

استخراج سالانه ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور

او با تاکید بر این که محدودیت منابع ، افزایش رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه در گروِ ارتقای بهره وری است ، خاطرنشان کرد : بر این اساس ، تبیین عوامل موثر بر بهره وری می تواند در شناسایی سیاست ها و اقدام های اجرایی برای دستیابی به افزایش بهره وری موثر باشد که بخش معدن نیز به عنوان یکی از مهم ترین بخش های تولیدی کشور ، به دلیل قرار گرفتن در حلقه ابتدایی زنجیره ارزش بسیاری از تولیدهای صنعتی از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود : پژوهش حاضر با بکارگیری یک روش نوآورانه در محاسبه ارزش افزوده به تفکیک فعالیت های معدنی (به قیمت ثابت) ، بهره وری کل عوامل را اند ازه گیری می کند و در صدد است شکاف موجود را در پژوهش های بهره وری بخش معدن برطرف کنند. همچنین ، در این پژوهش ، بهره وری کل عوامل بخش معدن به تفکیک هفت فعالیت معدنی در دوره ۱۳۹۴- ۱۳۷۵ اندازه گیری و آنگاه نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری آزمون خواهد شد.

امینی خاطرنشان کرد : ایران به عنوان کشوری قدرتمند به لحاظ ذخایر معدنی ، رتبه نخست خاورمیانه و سوم آسیا را در اختیار دارد و در جهان ، جزو ۱۰ کشور برتر محسوب می شود که ارزشی بالغ بر۷۷۰ میلیارد دلار دارند (وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ۱۳۹۷) و سالانه از حدود ۵۶۰۰ معدن فعال کشور نزدیک به ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود که این موضوع بر اهمیت این پژوهش می افزاید.

تسهیل رشد سرمایه اقتصادی

از این رو برای شناخت عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل ، نظریه های رشد اقتصادی درون زا بررسی شده است. صاحب نظران نظریه رشد درون زا معتقدند که نرخ رشد بلندمدت اقتصادی می تواند متاثر از عوامل اقتصادی باشد و پیشرفت فناوری به شکل نوآوری و در قالب تولید جدید ، فرآیندهای تولیدی جدید ، بازارها و هر آن چه که نتیجۀ فعالیت اقتصادی است ؛ بروز و ظهور می یابد. در واقع نظریه رشد درون زا بر آموزش ، مهارت نیروی کار و توسعه فناوری های جدید تاکید دارد و جهانی شدن را در آموزش و تربیت نیروی انسانی می بیند.

در ادامه ، نظریه های جدید رشد درون زا به مدل هایی گرایش یافتند که رشد بلندمدت را با تمرکز بر پیشرفت فناوری و تحقیق و توسعه توضیح می دادند. عامل تحقیق و توسعه و اثر سرریز آن در سطح داخلی و بین المللی از راه نوآوری محصولات و فرآیندهای جدید تولید ، باعث پیشرفت فناوری های درون زا می شوند و افزایش تعداد و تنوع کالاهای سرمایه ای ، تسهیل رشد اقتصادی را به همراه دارند.

داده های آماری پژوهش حاضر از نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از معادن درحال بهره برداری در سال های ۱۳۷۵ -۱۳۹۴استخراج شده است. این دوره به این دلیل انتخاب شده که از سال ۱۳۷۵ این طرح با پوشش کامل هفت فعالیت معدنی اجرا شده است.

نتایج پژوهش نشان می دهد : شاخص های سرمایه انسانی (متوسط سال های تحصیل شاغلان و درصد شاغلان دارای آموزش عالی) روندی افزایشی در دوره بلند مدت ۱۳۷۵ -۱۳۹۴ داشته اند و انتظار می رود که در تامین رشد بهره وری کل عوامل نقش داشته باشند. افزون بر این ، شاخص سرمایه تحقیق و توسعه نیز به طور متوسط سالانه ۷.۳ درصد افزایش یافته و در تامین ارتقای فناوری و بهبود بهره وری نقش داشته است ، اما این تاثیر چندان زیاد نیست ؛ زیرا سهم هزینه های تحقیق و توسعه از ارزش افزوده در فعالیت های معدنی نسبت به کشورهای پیشرو بسیار کم است. بنابراین ، کم توجهی به فعالیت های تحقیق و توسعه ، مانع از رشد سریع بهره وری در بخش معدن ایران شده است.

همچنین متوسط رشد سرمایه تحقیق و توسعه در فعالیت های معدنی و صنعتی به ترتیب ۷.۳ درصد و ۹.۷ درصد بوده است که نشانگر رشد کندتر فناوری در فعالیت های معدنی نسبت به فعالیت های صنعتی است.

امینی اشاره کرد : نکته دیگر آن که متوسط سهم هزینه های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده فعالیت های معدنی و صنعتی به ترتیب ۰.۲ و ۰.۲۴ رصد بوده است که بر اساس این شاخص نیز رشد کندتر فناوری در بخش معدن نسبت به بخش صنعت تایید می شود.

همچنین ، متوسط سهم هزینه های تحقیق وتوسعه از تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره حدود ۰.۴۵درصد بوده است و می توان نتیجه گرفت : اختصاص منابع به تحقیق و توسعه در فعالیت های معدنی نسبت به میانگین کل اقتصاد به مراتب کم تر بوده است. شاخص مقیاس فعالیت نیز در بخش معدن رشد کمتری نسبت به فعالیت های صنعتی د اشته است و بیانگر حرکت کندتر بخش معدن به سمت بزرگتر کردن مقیاس تولید است.

معادن کی به بهره وری می رسند

به علاوه نتایج برآورد الگوی بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در فعالیت های معدنی نشان می دهد ؛ متغیرهای بهره وری باوقفه ، یعنی درصد شاغلان دارای آموزش عالی ، سرمایه تحقیق و توسعه و شاخص مقیاس فعالیت معادن قادرند تا حدود ۹۱ درصد تفاوت های بهره وری بین فعالیت های معدنی مختلف و تغییر آن را در گذر زمان تبیین کنند.

بنابراین چون ضریب متغیر وابسته باوقفه ۰.۶۵ است ، ضریب تعدیل الگو برابر ۰.۳۵ است و این بدان معنی است که حدود ۲.۹سال طول می کشد تا بهره وری معادن به سمت مقادیر مطلوب میل کند.

همچنین یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که یک افزایش نسبی ۵ درصدی در سهم شاغلان دارای آموزش عالی از کل شاغلان معدن در سال ۱۳۹۴ معادل افزایش یک درصدی سهم شاغلان دارای آموزش عالی از کل شاغلان است که به افزایش ۰.۵۵ درصد بهره وری کل عوامل معدن منجر می شود. بنابراین ، تاثیر افزایش شاخص درصد شاغلان دارای آموزش عالی بر بهره وری کل عوامل بخش معدن نسبت به کل اقتصاد به مراتب کمتر است.

وی گفت : یافته دیگر آن است که با فرض ثابت بود ن سایر عوامل ، یک درصد افزایش در سرمایه تحقیق و توسعه به ۰.۰۰۰۹ درصد افزایش بهره وری در کوتاه مدت و ۰.۰۳ درصد در بلندمدت منجر می شود که در این مورد نیز این عامل تاثیر زیادی بر بهره وری ندارد. البته تاثیرگذاری کم فعالیت های تحقیق و توسعه بر بهره وری معادن می تواند به دلیل اختصاص سهم بسیار اندک منابع به فعالیت های تحقیق و توسعه و کارایی پایین فعالیت های تحقیق و توسعه باشد ؛ تا آنجا که این فعالیت ها به افزایش نوآوری کمک زیادی نمی کنند.

همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهره وری کل عوامل به طور متوسط سالانه حدود ۲.۶ درصد افزایش یافته و ۲۹.۲ درصد از رشد ارزش افزوده کل فعالیت های معدنی از راه رشد بهره وری کل عوامل تامین شده است.


 
امتیاز دهی