دوشنبه 12 خرداد 1399  
 
Monday, June 01, 2020  
 
الإثنين, شوال 09, 1441  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

یادداشت و مقالات
یادداشت و مقالات
نقش و اهميت اقتصادي و اجتماعي معادن كوچك مقياس در كشورهاي در حال توسعه / اثرات احياي معادن كوچك مقياس بر صنعت فولاد ايران
بهرام مسعودي مدير روابط عمومي شركت ملي فولاد ايران

با توجه به اينكه اكنون بحث راه اندازي و احياي معادن كوچك مقياس در كشور مطرح است و بعضي از آن به عنوان نهضت يا انقلاب معدن هم ياد مي كنند . اين بررسي در نظر دارد ابتدا به نقش اقتصادي و اجتماعي معادن كوچك مقياس ، چالش ها  ،توفيقات و تهديدات و راهكار هاي حاصل از احيا و راه اندازي معادن كوچك در كشورهاي مختلف و تجربه جهاني  بپردازد .

در شماره بعدي بطور اختصاصي به اثرات راه اندازي و احياي معادن كوچك مقياس بر صنعت فولاد ايران كه از اهداف اصلي اين تحقيق است پرداخته خواهد شد.

در بحث معادن كوچك مقياس Small Scale Mines  به دو مقوله :

معدنكاري سنتي  Artisanal Mining   و معدنكاري در مقياس كوچك  Small Scale Mining   بر مي خوريم . هيچ تعريف جهانشمولي از معادن كوچك مقياس وجود ندارد ولي كشورهاي مختلف بسته به نوع معدن معيارها و مقياس هايي را براي آن تعريف كرده اند .

در كلمبيا براساس حجم توليد ، در آرژانتين و تايلند بر اساس ميزان سرمايه گذاري ، در شيلي ، پاكستان ،ايالت متحده ، غنا ،زامبيا و زيمباوه براساس تعداد نيروي كار ، معادن كوچك مقياس تعريف شده اند . البته بعضي از كشورها به تعريف پيچيده تري براساس حجم توليد يا تناژ توليد ، توليد به روش زير زميني يا رو زميني و ...  معادن را تقسيم بندي كرده اند . گزينه هاي ديگري براي توصيف عمليات بعنوان معدنكاري دستي يا درجاتي از مكانيزاسيون  نيز وجود  دارد . 

معدنكاري سنتي و معدنكاري با مقياس كوچك  با هم  تفاوتي هايي دارند و در بسياري از كشورها هم به اين دو مقوله بصورت  ( (ASM small- Scale Mining Artisanal and  نگريسته مي شود. تعريف دقيق معدنكاري سنتي درمقابل معدنكاري مقياس كوچك ازكشوري به كشور ديگر تفاوت دارد. در بسياري  از كشورها تفاوتي بين اين دو قائل نيستند.

هم معدنكاري سنتي و هم معدنكاري در مقياس كوچك ممكن است  عملياتي قانوني و غير قانوني ، رسمي يا غير رسمي با درجه مكانيزاسيون و اشكال مختلف باشند .

 ازنظر انگيزه  ورود به اين  فعاليت هم دامنه متفاوتي از انگيزه ها از فقر زدايي  و تامين  معاش  تا كار آفريني بخاطر كسب منافع ممكن است انگيزه كار در معادن كوچك باشد .

همچنين در بعضي كشورها معدنكاري در مقياس كوچك را وسيله اي سريع براي رسيدن به ثروت و در بعضي ديگر به عنوان راهي براي گذران يك زندگي بخور و نمير تلقي مي كنند .

سازمان همكاري هاي اقتصادي وتوسعهOECD  تعريف  ذيل را  از معدنكاري در مقياس كوچك  (ASM)  ارائه نموده  است .

عمليات معدنكاري بصورت رسمي و غير رسمي با روشهاي عموما" ساده اي از اكتشاف ، استخراج ، فرآوري و حمل نقل  كه كم سرمايه بر است و از تكنولوژي نيروي كار محور استفاده مي كند.

براساس اين تعريف ASM مي تواند شامل كار مردان و زنان بصورت انفرادي يا گروههاي خانوادگي يا بصورت شراكت يا بصورت عضوي از تعاوني ها يا  ديگر انواع انجمن و شركت هاي قانوني شامل صدها يا حتي هزاران معدنكار باشد . دربعضي از  كشورها بين معدنكاري درمقياس كوچك و معدنكاري سنتي تمايز قائل مي شوند. بدين طريق كه معدنكاري سنتي نوعا" به معدنكاري صرفا" دستي اشاره دارد ومعدنكاري درمقياس كوچك ممكن است ازتجهيزات مكانيزه يا تجهيزات نصب شده ثابت استفاده كند . به هرحال  تنوع و تفاوت هاي عمليات  ASMبسيار وسيع است و تعميم دادن آن بزودي با تناقص مواجه مي شود.   ASM مي تواند شامل فعاليت زنان مردان جوانان و بچه ها باشد.

معدنكاري مقياس كوچك و معدنكاري سنتي Artisanal and small Scale Mining (ASM)  در سالهاي اخير به خاطر بالا رفتن قيمت مواد معدني و افزايش مشكلات براي گذراندن يك زندگي از طريق كشاورزي و ديگر فعاليت هاي روستايي ، رشد انفجار آميزي را تجربه كرده است.  تخمين زده مي شود كه  درسال  2017 در بخش ASM بيش از   5/40 ميليون نفر مستقيما" مشغول بكار بوده اند. و اين تعداد از 6 ميليون نفر در سال 1993 به 13 ميليون درسال 1999 و از 13 ميليون نفر درسال 2014 به 5/40 ميليون نفر  در سال 2017 رسيده  است. بررسي ها حاكي از آن است كه  در سال 2017 زندگي  بيش از 150 ميليون نفر در 80 كشور داراي درآمد كم و متوسط به معادن كوچك مقياس وابسته بود .

ASM) ) بطور كلي يك مسيري است براي رهايي از فقر يا بعنوان يك فعاليتي براي جبران درآمدهاي نا كافي مخصوصا" در جوامعي كه هيچ جايگزيني براي استخدام ندارند. معدنكاري درمقياس كوچك   همچنين يك فعاليت و يك بخش بسيار متنوعي است. چالش اصلي آن از منطقه اي به منطقه ديگر و اغلب از مكاني به مكان ديگر بسيار متفاوت است .

. عليرغم بهره واري پايين ASM  اين بخش يك منبع مهم توليد مواد معدني و فلزات مي باشد . 20 % طلاي جهان 80 % ياقوت جهان  20 % الماس جهان 20 درصد تيتانيوم و 25 درصد قلع جهان را توليد مي كند. بعضي از فلزات صنعتي مانند كبالت نيز توسط ASM با مقادير زياد توليد مي شوند. حدود 20-15 درصد مواد معدني و محصولات فلزي جهان توسط ASM توليد مي شود.

معدنكاري در مقياس كوچك همچنين مواد معدني ضروري براي توليد محصولات معروف الكترونيكي مانند لب تاب و تلفن را توليد مي كند.

ايجاد اشتغال

طبق بررسي هاي انجام شده در سال 2014

در31 كشور آسيا 10.610.000 نفر درمعادن كوچك مقياس اشتغال داشتند . 900 هزار نفر در چين 450 هزار نفر درپاكستان و 325 هزار  نفر در فيليپين كه بيشترين معدنچي را در آسيا را داشته اند (  مي توان گفت  در اسيا بطور غير مستقيم حدود 63  ميليون نفردر اين بخش شاغل بودند )

در 45 كشور افريقا 9.878.500 نفر درمعادن كوچك مقياس شاغل بودند 2 ميليون نفر در جمهوري دموكراتيك كنگو 15/1 ميليون نفر در سودان و 950هزار نفر در تانزانيا كه بيشترين معدنچي را در اين قاره داشته اند ( جمع كل شاغل به طور غير مستقيم حدود 60 ميليون نفر )

در 25 كشور امريكاي لاتين1.442.700 نفر دربخش معادن كوچك مقياس شاغل بوده اند برزيل با 467 هزار كلمبيا 385 هزار و بوليوي با 170 هزار نفر بيشترين معدنچي را درميان كشورهاي امريكاي جنوبي داشته اند ( اشتغال غير مستقيم حدود 7/8 ميليون نفر )                               

از نظر وضعيت اشتغال افراد بصورت غير رسمي دربررسي كه از 36 كشور با درآمد كم و متوسط در سال 2016 بعمل آمد مالزي با 22 درصد داراي كمترين اشتغال غير رسمي غيراز بخش كشاورزي بوده است .

اوگاندا و ماداگاسكار با بالاي 90 % و هند  داراي حدود 84 % اشتغال بصورت غير رسمي در معادن كوچك مقياس بوده اند .

سهولت در كسب و كار

طبق تقسيم بندي  كشورها به كشورهاي كم در آمد و كشورهاي  با درآمد متوسط توسط  بانك جهاني در سال 2016   ، ضريب  سهولت انجام كسب وكار در معادن مقياس كوچك با  ضريب بين صفر تا يك. سومالي  كمترين امتياز در حد صفر و مالزي بعنوان بالاترين امتياز با ضريب حدود 87 /0  و تايلند و مكزيكو با ضريب  75 /0  بيشترين امتياز را از نظر سهولت در راه اندازي كسب وكار در بين 71 كشور با درآمد كم و متوسط داشته اند.

 سهم و تنوع توليد در معادن كوچك مقياس

در يك بررسي كه در سال 2009 صورت گرفت  سهم معادن كوچك مقياس در توليد تنتالوم   26 % توليد جهاني ، قلع    25 %  ، طلا   25 % ،  تنگستن  6 %  سنگ آهن  4 %    روي  1 %   مس 5/0 %  توليد جهاني بوده است .

همانطوري كه نتايج اين تحقيق  نشان مي دهد به دليل آنكه مواد خام با ارزش بالا براي توليد و  حمل و نقل به زير ساخت وابستگي شديد ندارند ، مناسب توليد توسط معدنكاري با مقياس كوچك مي باشند . اين گروه شامل فلزاتي مانند فلزات غير آهني ( سرب ، مس ، روي ، قلع ) و افزودني هاي فولادي و فلزات دير گداز  ( كروميوم ، نيكل ، تنگستن ، نيوبيوم ، تنتالوم و موليبدنوم ) و فلزات گران بها ( طلا ، نقره و پلا تينوم ) و كالاهاي غير فلزي مي شود  كه توسط معادن كوچك مقياس استخراج و در سطح بين المللي تجارت مي شوند . بعنوان مثال سنگ هاي جواهر ، الماس ، مواد صنعتي ( مثل بريل ، فلوريت ، ميكا ، گرافيت ،كوارتز يا باريت ) همچنين مواد ساينده و دير گدازها ( گروه  Al2Sio5  ).

اثرات اقتصادي معادن كوچك مقياس

مهمترين كمك معدنكاري درمقياس كوچك در درجه اول كمك به  اشتغال سپس خلق درآمد ملي ومحلي و بعد از آن صادرات و درآمدهاي دولتي و در رتبه آخر در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي اثر گذار مي باشد . بطور كلي مي توان گفت معدنكاري در مقياس كوچك و بزرگ مي توانند مكمل هم در رشد اقتصادي  باشند ، گر چه ممكن است گاهي اثرات مثبت برهم  و گاهي در تقابل با هم عمل نمايند.

درخصوص كمك هاي   ASMبه اقتصاد بايد به اثرات غير مستقيم آن نيز  توجه داشت .

بخش ASM  كمك بزرگي به GDP و توسعه اقتصادي  ، ايجاد دگرگوني تكنيكي و نو آوري درمناطق روستايي بسياري ازكشورهاي نوظهور و در حال توسعه با ذخاير معدني غني مي كند . چندين مطالعه اخير نشان مي دهند بخش ASM داراي اثرات مثبتي بر دموكراتيزه شدن و مشاركت سياسي در مناطق دور افتاده دارد .

         معدنكاري براي يك زمان طولاني بعنوان يك بخش اقتصادي كليدي براي توسعه بود . به عنوان مثال در زير صحراي افريقا تمركز سنتي بر معدنكاري  مقياس بزرگ (LSM) و استخراج نفت و گاز بود كه  بر عكس معادن كوچك مقياس بيشتر به منفعت نخبگان سمت و سو داشت و ارزش افزوده محدودي را براي رشد پايدار اقتصاد داشت . استراتژي بانك جهاني از 1992 كه موجبات توسعه اقتصادي اين بخش را براي دهه ها شكل داد با اين عبارت آغاز شد كه معدنكاري مي تواند منافع مهمي ازنظر صادرات ،كسب ارز خارجي و دريافت ماليات براي حمايت از بهبود اقتصادي و رشد اقتصادي در افريقا به همراه داشته باشد.

معدنكاري در مقياس كوچك بعنوان يك فعاليت اقتصادي معمولا" از تكنولوژي كم سرمايه بر و زياد كاربر بهره مي برد و در درجه اول كمك زيادي به اشتغال و درآمد ملي در سطح محلي مي كند .

  • كالاهاي صادراتي معدنكاري مقياس كوچك مانند طلا،  ، الماس ، سنگ جواهرات رنگي ، فلزات خاص و مواد غيرآهني  مانند قلع ، تنتالوم، مس ، كوبالت ، فلور اسپار ، باريت  يك منبع مهم كسب ارز خارجي براي بسياري ازكشورها مي باشند.
  • جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در معدنكاري مقياس كوچك محدود است .

در خصوص نفوذ ASM دركشورهاي  مختلف و بر اساس تقسيم بندي اقتصادي كشورها بر حسب سرانه درآمد هاي ناخالص ملي 2017 بانك جهاني در 90 -80 درصد كشورهاي  با درآمد پايين   و  بين 60-40 درصد كشورهاي  با درآمد متوسط  و 10% كشورهاي با درآمد  بالا  معادن كوچك مقياس  فعالند رواج داشته  است . يعني  ASM يك بخش مهم اقتصادي  و اشتغال دركشورهاي كم در آمد محسوب  مي شود  و فرصت هايي را براي معيشت جامه روستايي فراهم مي كند . همچنين ASM فقر زدا است يعني افراد فقير براي كسب درآمد و رسيدن به درآمد متوسط به آن روي مي آورند .

  آقاي لابن  مشاور ارشد سازمان ملل در سال 2002  از معادن كوچك مقياس و جهش بخش غير رسمي كه كشورها ومناطق را از رنج بيشترمحافظت مي كند تا كيد دارد .

چالش ها  :

 براساس مطالعه ILO   در  1999  وزن يا درصد مسائل اصلي معادن مقياس كوچك به شرح ذيل محاسبه شد ند :

تامين منابع مالي                      19 %               

مسائل زيست محيطي               13 %  

  ايمني                                  12 % 
كمكهاي تكنيكال                      11%

 تامين تجهيزات                           9 %

تاسيس                                    8 %

سلامت حرفه اي                          8 %

اخذ مجوز                                 7 %                                                          

                               
موارد ديگر
                        شرايط كاري     4 %

                          هماهنگي فروش 4 %

                                          رژيم ماليات  2 %

                                      امنيت شغلي        2 %

                   حمل و نقل         1%   

 تقريبا تمام  مسايل و چالش هاي فوق  در كشور ما نيز به روشني  قابل مشاهده اند . همانطوري كه در جدول فوق ملاحظه  مي شود پس از تامين مالي  مسايل زيست محيطي و ايمني از مهمترين چالش هاي معادن كوچك مقياس مي باشند. با توجه به اهميت ريسك ها و خطرات در اين بخش  مسوولان ما بايد  در خصوص مسايل زيست محيطي و ايمني و بهداشت و سلا مت  حرفه اي در معادن كوچك تمهيدات لازم را مدنظر قرار دهند  . براي تاكيد بر اهميت  اين تهديدات فعلي و فرداي احياي معادن كوچك مقياس به خطرات و ريسك هايي كه تعدادي از كشورها با آن مواجه بوده اند  اشاره مي شود.

ريسك هاي سلامتي و ايمني درمعادن مقياس كوچك

تخمين مرگ و مير ناشي از حوادث درمعادن مقياس كوچك بعلت غير رسمي بودن آنها مشكل است. ولي بررسي ها نشان مي دهد سه كشور بالاترين ميزان مرگ و مير معادن ذغالسنگ را دارا هستند.  معادن ذغالسنگ چين ، هند و پاكستان بيشترين حوادث منجر به مرگ را دارند . در چين سالانه حدود 6000 حادثه منجربه مرگ در معادن كوچك مقياس پيش مي آيد . دراستان هايي  كه 25 ميليون تن ذغالسنگ توليد مي شود و در 5220 معدن كوچك مقياس با 000/200 كارگر ،  نرخ مرگ مير 1/9 نفر به ازاي هر يك ميليون توليد ذغالسنگ  را داشته اند  كه 90 برابر بيشتر ازمرگ مير دركشورهاي صنعتي ( 1 /0 درصد ) است . در بعضي مناطق حتي مرگ ومير بالاتر است . بعنوان مثال دراستان بلوچستان پاكستان در سال 1998 تعداد  64   معدنچي در معادني كه 6/1 ميليون تن ذغال توليد مي كردند  جان خود را از دست دادند. در بعضي معادن نرخ مرگ ومير  برابر با 40 نفر به ازاي هر يك ميليون تن توليد  بوده است . در اين كشورها  و بسياري ديگر از كشورها  خطرات و بلاهاي زيادي معدنچيان را تهديد مي كند .

در سال 1998 حركت زمين و گل ولاي 100 معدنچي را درمعدن سنگ جواهر كلمبيا  به كام مرگ فرستاد . سيل در تانزانيا بيش از 100 معدنچي را در 1977 و 70 نفر را در 1988 كشت . درسال 1996 بيش از 400 معدنچي زغالسنگ در چين جان خود را از دست دادند . درسال 1997 طي  انفجار گاز  86 نفر  و درسال 1998 بيش از 30 نفر در اثر انفجار گاز كشته شدند.

در بوليوي در  تعاوني هايي متشكل از   4000 معدنچي  معادن كوچك مقياس كه  درمعدن قلع بسته به استخراج مي پرداختند در هرماه 3 حادثه منجر به مرگ و 15 حادثه منجر به صدمات شديد رخ مي داد كه  يك درصد كل كاركنان درسال كشته مي شدند . در زيمبابوه هم وضع به همين منوال بود .

عوامل خطر ساز

در بسياري موارد عوامل انساني و مالي ، تجهيزات نا ايمن بسياري ازمعادن كوچك مقياس ، فرو ريختن تونلهاي بدون حايل ، سقوط صخره و سنگ ، نم دادن مداوم ، سيستم تهويه ناكافي ، تجهيزات معيوب ، خستگي و فرسودگي كارگران ، مدام درمعرض حرارت قرار داشتن، سروصداي زياد ،گرد و خاك ، سلامتي و ايمني كارگران را در خطر قرار مي دهند ، هرج و مرج و بي نظمي حاكم برمعادن كوچك مقياس از ديگر عوامل خطر ساز مي باشند. واقعيت اين است كه عوامل فوق الذكر معدنچيان را تهديد مي كنند ولي خطرات ناشي از حوادث به اندازه بيماري معدنچيان خطرناك نيست كه به دليل تجهيزات ناكافي تصفيه و بهسازي آب معدنچيان را دچار بيماري مي كند . فراوري مواد خام معدني غالبا" درخانه و با منابع آبي كه براي شستشو ي مواد معدني بكار رفته  مورد مصرف  قرار مي گيرد  در معرض گردو خاك سليسومي  و جيوه قرار گرفتن موجب مسموميت با جيوه مي شود كه ازخطرات حرفه معدنچيان مي باشد. معدنكاري كوچك مقياس  ( ASM )  بر كارگران غير ماهر و ابزار وتكنيك ابتدايي تكيه دارد  و از نظر محيط كاري و ايمني و سلامت خيلي فقير محسوب مي شود .  بعنوان مثال ذرات گرد وخاك حاصل از انفجار يا حفاري موجب بيماري هاي ريوي آنان مي شود. در معرض جيوه قرار گرفتن اثرات بيماري زايي جدي شامل صدمات غير قابل بازگشت به مغز مي شود .حتي دوز بسيار كم  آن هم مسموم كننده  مي باشد. مي تواند مسافت زيادي وسيله هوا يا آب  منتقل شود و آب و خاك را سمي نمايد و يا حتي وارد زنجيره غذايي شود.

خطرات فوق علاوه بر مردان معدنكار ، زنان را نيز شامل مي شود

4 ميليون از 13 ميليون معدنچي معادن مقياس كوچك زن هستند درآسيا حدود 10 % درامريكا حدود                20-10 % در افريقا تا 60 % معدنكاران را خانم ها تشكيل مي دهند . درامريكاي لاتين حدود 8000 زن در معادن طلا كار مي كنند.

كمك هاي دولت براي احيا معادن كوچك :

  • دولت بايد فرصت آموزش تكنيكي ، حصول اطمينان از رعايت مقررات ايمني وسلامت ، تسهيل در دادن مجوز ، رعايت مسائل زيست محيطي ، تامين زير ساخت ها مثل ايجاد راه و برق ، آب ، بازار مشترك ، حذف مقررات زايد ، فراهم نموده فرصت براي افراد محلي ، فراهم نمودن امكانات آموزش آنان براي جذب مستقيم آنان را فراهم كند.
  • رسميت بخشيدن به  ASMيك وظيفه اصلي است همچنانكه اساسا" اين طور بايد باشد ، دولت بايد بر رسمي شدن تاكيد كند و اگرمعدنكاران رسمي شدن را يك تهديد مي دانند يا استطاعت پرداخت هزينه هاي الحاق به اقتصاد قانوني را ندارند به آنان كمك كند
  • كمك به ارتباط بين معادن كوچك و بزرگ

در بسياري ازنقاط جهان معدن هاي بزرگ مقياس و كوچك مقياس در جوارهم فعاليت مي كنند وگاهي با يك مجوز با هم كار   مي كنند. و همزيستي شان پتانسيل همكاري را بارز مي كند.

  • كمك به تغير نگرش : بجاي ديدن  ASM و كشاورزي بعنوان دو فعاليت متضاد بايد آنها را دو فعاليت مكمل هم  ديد.  

 -تدابيري براي اخذ گواهي : درسالهاي اخير از تدابير گواهي اخلاقي و استاندارد ها براي حمايت رسمي از معدن داران و بهبود عملكرد زيست محيطي و اجتماعي استفاده مي شود .

-كمك به رسميت يافتن و قانوني شدن : در بسياري ازكشوره 70 تا 80 درصد معدنكاران در مقياس كوچك بدون مجوز يا غير رسمي هستند. غير رسمي بودن همراه با صدمات اقتصادي اجتماعي ، اثرات زيست محيطي و سلامتي را در پي دارد كه اغلب معدنكاران  و اجتماعات را درتله چرخه فقر گرفتار و آنان را از حمايت و حفاظت قانوني محروم مي سازد.

 همچنين براي رسيدن به معدنكاري پايدار  در معادن كوچك مقياس بايد موارد ذيل نيز  مدنظر قرار گيرد :

ظرفيت سازي : از طريق مشاركت نهادهاي محلي ظرفيت سازي لازم صورت گيرد.

سازمان دهي : معدنكاران تشويق به تشكيل انجمن ها و تعاوني ها شوند .

همكاري : شركت هاي معدنكاري مقياس بزرگ تشويق به همكاري با معادن كوچك شوند.

سرمايه گذاري : با استفاده از اعتبارات كوچك وام دادن به گروههاي سازمان يافته معدن داران و اجتماعات

تكنولوژي وتجهيزات : بهبود دسترسي معدنكاران به تكنولوژي هاي تميز و كاراتر

 خلاصه آنكه معادن كوچك مقياس بخشي است كه نياز به حمايت دارد

در گزارش بين المللي كار آمده است كه مثل هر فعاليت اقتصادي معدنكاري  درمقياس كوچك داراي جنبه هاي مثبت و منفي است و با  اشتغال و اقتصاد توسعه پيوند نزديكي دارد مخصوصا" در بخش هاي روستايي در بسياري ازكشورهاي در حال توسعه به جلوگيري از مهاجرت روستائيان كمك مي كند و ارتباط بين مردم و سرزمين شان را تحكيم مي بخشد.

با توجه به تجربه كشورهاي مختلف و  اهميت اشتغال و اثرات  اقتصادي اجتماعي  معادن كوچك مقياس و فرصت ها و تهديداتي كه در اين مقاله به اختصار به آن اشاره شد . مي توان گفت  همه  اين موارد  جزو مسايل معادن  كشور ما نيز هستند  .  از جمله مساله  اصلي ، تامين مالي براي راه اندازي و احيا معادن كه اكنون يكي از مشكلات اصلي  ما مي باشد . اما بايد توجه داشت كه  تامين مالي بيشتر  نقطه شروع ورود به اين حوزه است  ولي  با شروع  شدن  عمليات اجرايي ريسك  ها و تهديدات اين حوزه است كه بيشترين وزن را پيدا مي كند .   مسايل مهمي چون مسايل زيست محيطي و  ايمني و  سلامت و بهداشت حرفه اي  معدنچيان كه در درجه اول اهميت قرار مي گيرند و از مهمترين  و مبرم ترين مواردي هستند كه از سوي  مسولان  به ويژه  مسولان دولتي بايد مورد توجه خاص قرار گيرند . ضمن آنكه  تاكيد مي شود همه مسايل اصلي و موارد مطرح شده براي داشتن فعاليت  معدني پايدار مهم اند .

  در شماره آينده  "فولاد و توسعه " به اثرات احيا و راه اندازي معادن كوچك مقياس بر صنعت فولاد ايران  كه هدف اصلي اين تحقيق است خواهم پرداخت .         

 منابع مورد استفاده در دفتر نشريه موجود مي باشد.


 
امتیاز دهی