دوشنبه 16 تير 1399  
 
Monday, July 06, 2020  
 
الإثنين, ذو القعدة 15, 1441  
 

...

 • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

یادداشت و مقالات
یادداشت و مقالات
ضرورت توجه به مزيت رقابتي در شركتهاي فولادي
ميكائيل عظيميتوضیحات:

نگاهي نافذ به جهان پيرامون اين حقيقت را آشكار ميكند كه «جهان امروز بسيار متفاوت از گذشته است» در اين راستا از ويژگيهاي بارز جهان امروز مي توان به جهاني شدن اقتصاد، توليد انبوه ،ظرفيت مازاد در اكثر بازارها، رقابت بر مبناي زمان، انبوه اطلاعات و دانش ؛كارآيي ارتباطات و و افزايش زاد و ولد اشاره كردكه يكپارچگي بازارهاي جهاني و پيچيدگي روزافزون بازارها و پويايي محيط فراروي شركتها و سازمانهاستporter . در سال 1980  در چنين فضايي اين سؤال اساسي رامطرح نموده كه راز بقا و موفقيت سازمانها در دنياي رقابتي امروز چيست؟

بررسي نظريات متخصصان مديريت استراتژيك پاسخ سؤال را در ايجاد، حفظ و تداوم مزيت رقابتي پايدار ميباشد به اين معنا كه سازمانها براي مصون ماندن از امواج سهمگين محيطي و نيز سازگاري با الزامات رقابتي، چاره اي جز كسب و تداوم مزيت رقابتي پايدار ندارند. بديهي است كه رسيدن به اين هدف مستلزم طراحي مسير رقابتي بسيار هوشمندانه است كه از نظر علّي، مبهم و از نظر اجتماعي و مديريتي پيچيده است. با اين حال، شناخت مفهوم و ويژگيهاي محتوايي ميتواند در طراحي و اجراي الگوها و روشهاي كارآمد رقابتي با هدف نيل به مزيت پايدار برايشركتهاي فولادي بسيار مؤثر و راهگشا ميباشد

تئوري پردازان علم مديريت نيزدو رويكرد براي كسب مزيت رقابتي مطرح نموده اند، رويكردي كه مبتني بر فرصتهاي محيطي و رويكردي كه مبتني بر توانايي داخلي سازمانهاست لذا مزيت رقابتي مبتني بر قابليتهاي داخلي سازمان، بهترين منشاء براي مزيت رقابتي است. از اين رو انتخاب اين رويكرد جهت تحليل و بررسي منشاء مزيت رقابتي، روشي آزموده و مطمئن می باشد. و بر اين اساسمزیت رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه‌ی نفوذ به بازارهای جديد و برتری بر رقبا را فراهم می‌آورد. برای تعریف مزیت رقابتی یک واحد اقتصادی، مدیریت بایستی یک ارزیابی کامل از محیط داخلی و خارجی به عمل آورد. زمانی که مدیر بتواند یک نقطه‌ی قوت در داخل بنگاه اقتصادی‌ پیدا کند که هم با نیاز بازار هم‌خوانی دارد و هم یک برتری نسبی در بازار ایجاد ‌کند، در حقيقت به یک مزیب رقابتی دست پیدا کرده است. داشتن مزیت رقابتی برای بنگاه اقتصادی، یک شرط الزامی نیست. اما این ویژگی این امکان را فراهم می‌آورد که بنگاه مسیر اقتصادی خاص خودش را طی کند و امکان تقلید رقبا را محدود نماید. در این صورت جایگاه بهتری را در بازار به دست خواهد آورد.

مفهوم مزیت رقابتی، ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق باشد می توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است. به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی شركتها را بسیار موفق تر از سایر شركتها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند. بنابر این برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی را مورد توجه قرار دهد .

امروزه با حرکت از یک عصر صنعتی به یک عصر اطلاعاتی قطعاً  مزيت هاي رقابتي وتكنولوژي، وتوجه به چرخه عمر محصول کلیدي براي ماندگاري سازمانها و حتی کشورها محسوب می شود. امروزه جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه تكنولوژي و مزيت رقابتي بنیان نهاده شده و سبب ایجاد مزیت رقابتی و توسعه محصولات فولادي  است، چنان که با اطمینان کامل میتوان ادعا کرد که استفاده از فن آوري سازمانی میتواند قدرت رقابت پذیري یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمانها متمایز نماید

یکی از الزامات توسعه و پیشرو بودن در صنعت فولاد برخورداري از رویکرد و نگاه فن آوري در سازمان است. فن آوري با تاکید بر از بین بردن مرزهاي سازمان و دخیل کردن عوامل ارزش آفرین خارج از سازمان، احتمال موفقیت و توسعه سازمانی را بالا برده و ریسک ناشی از خطرات سرمایه گذاري را کاهش می دهد. با توجه به تغییرات سریع و شگرف تکنولوژي در چند دهه اخیر، پارادایم تكنولوژي که مبتنی بر تمرکز داخلی سازمان بود منسوخ و پارادایم جدیدی ایجاد گردیدکه  در حال توسعه می باشد. توانایی شرکتها براي بهره برداري از نوآوريهاي خارجی که متناسب با استراتژيهاي توسعه اي شرکتها باشند از اهمیت بالایی برخوردارند و محرك اصلی پیشرفت و موفقیت سازمانها به شمار می آیند. با توجه به شدت رقابت و همچنین روند تغییرات مستمر در صنعت فولاد ضروري است تا شرکتهاي فعال در این حوزه به شکل جدي به موضوع مزيت رقابتي و تكنولوژي محصولات جديد توجه داشته باشند. از این رو ضروري است تا شركتهاي فعال در صنعت فولاد به سمت استفاده از تكنولوژي نوين حرکت کنند. بررسی وضعیت موجود این شرکتها نشان میدهد که اغلب این شرکتها، هیچ برنامه و نگرشی به سمت این نوع ازتكنولوژي نوين که امروزه بسیار رایج است، ندارد. از این رو ضروري است تا این شرکتها ضمن بررسی وضعیت موجود تكنولوژي هاي خود ، به بررسی عوامل موثر و تسهیل کننده مزيت رقابتي و فن آوري در شرکتهاي خود بپردازند. بررسی موجود و تحلیل پژوهشها انجام شده نیز نشان میدهد که متغیر نوآوري تحت تاثیر فضاي توسعه محصول جديد است. و  چگونه بر توسعه محصولات جديد درصنعت فولاد در ایـران تأثير مي گذاردكه در این راستا ماندگاري برای بلند مدت به منظور حفظ سهم بازار و بقا در شرایط رقابتی نیز بـسیار نمایـان اسـت مزيت رقابتي برداشت جامعی است در جهت مسئولیت خطیر و روز افزون مدیریت عمومی که به موجب آن سازمان در ارتباط با محیط، حرکت وجایگاه خود را طوری تعیین میکند که با تثبیت نسبی موقعیت مانع از بی ثبـاتی آن در چـالشهـای رقابت شود. در عصر امروز، رشد اقتصادی و جهانی‌شدنِ بازارها، کسب‌وکارهای مختلف را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است. وجود رقابت شدید و تزلزل امنیت شغلی ازجمله عواملی هستند که صاحبان مشاغل را بر آن داشته است تا با یافتن راهکارهایی، خود و کسب‌وکارشان را از سایرین متمایز کنند. تمایزی که آن‌ها را در این بازار پیچیده و ناپایدار، به بهترین شکل ممکن سرپا نگه دارد. ایجاد «مزیت رقابتی» همان راهکاری است که هر تجارت کوچک و بزرگی را نجات خواهد داد. مجموعه عوامل و توانمندی‌هایی که سبب برتری یک کسب‌وکار از سایرین می‌شود. با ایجاد مزیت رقابتی            (competitive advantage) در حرفه‌تان، مشتری را مجاب خواهید کرد که شما را انتخاب کند و این یعنی برتری از رقبا، بقای کسب‌وکار و امنیت شغلی ومعمولاً با ارزیابی نقاط قوت و ضعف رقبا و بررسی راهی برای پر کردن شکاف‌های موجود می‌توان راهکارهایی برای ایجاد مزیت رقابتی ایجاد کرد. شرکت‌ها هنگامی‌که ویژگی‌های بهتری نسبت به رقبا کسب می‌کنند، در واقع مرزی برای رقابت‌شان ایجاد می‌کنندكه کوششی است ساختار یافته برای اتخاذ تصمیمهای اساسی و انجام اعمـالی کـه ماهیت سازمان، نوع فعالیت ها و دلیل انجام آن فعالیت ها توسط سازمان را شکل داده و ميسر میشود. همان طور که اسـتراتژی نظامی پیروزی در جنگ است،شرکت‌ها می‌توانند با ارائه قیمت‌های جذاب، برای خود مزیت رقابتی کسب کنند. «وال مارت» و «آمازون» دو شرکتی هستند که با این استراتژی توانستند رشد خوبی داشته باشند. درحالی‌که این روش می‌تواند برای بعضی شرکت‌ها مؤثر باشد، اما کاهش قیمت به ندرت روشی مطلوب برای شرکت‌ها به حساب می‌آید، زیرا می‌تواند در نهایت بقای کسب‌وکار را تهدید کندوهمچنين نام تجاری یا برند بدیهی‌ترین روش تشخیص شرکت‌ها از یکدیگر به حساب می‌آید. با استفاده از برندسازی، برندهایی مانند «نایک» یا «رولکس» به‌طور معمول موقعیتی متمایز و جدا از سایر کفش‌ها و ساعت‌ها را در ذهن مخاطب‌شان ایجاد می‌کنند. مدیرانی که از این روش استفاده می‌کنند باید به‌دنبال یافتن مهارت و توانایی منحصربه‌فردی باشند تا از طریق همین عامل کلیدی آگاهی مشتری را نسبت به ارزش کالا یا خدمت‌شان افزایش دهند. در واقع هدف این است که شرکت محصولات و خدمات جدید و متنوعی را روانه بازار کند. البته این محصولات می‌توانند مرتبط یا غیرمرتبط باشند شرکت‌ها ممکن است فعالیت‌های‌شان را با روش‌هایی جدید و نوآورانه انجام دهند. برای مثال فناوری‌های نوآورانه‌ در صنعت پزشکی که راهی برای از بین بردن تومورهای مغزی و سرطان‌ بدون نیاز به جراحی را ایجاد کرده است. بدیهی است که این روش موجب کاهش درد، ریسک و زمان بازیابی خواهد شد. از این رو مزیت رقابتی بیشتری نسبت به جراحی‌های سنتی پیدا می‌کند. افراد می‌توانند با کشف و ارائه روش‌های ابتکاری برای انجام کار، مزایای رقابتی کسب کنند. بعضی از شرکت‌ها فقط سراغ کاری می‌روند که بهتر از هر کس دیگری آن را انجام می‌دهند. وقتی کارهای‌تان را خوب و کارآمد انجام دهید،‌ مزیت رقابتی بیشتری نسبت به کسانی که کار را طولانی‌تر یا سریع‌تر انجام می‌دهند، کسب می‌کنید. «اثربخشی عملیات» و  «اثربخشی استراتژی» هر دو برای دستیابی به عملکرد ممتاز ضروری هستند اما کارکرد آن‌ها نسبت به یکدیگر متفاوت است. سازمان تنها هنگامی می‌تواند بر رقبایش غلبه کند که تمایزی نسبت به آن‌ها ایجاد کرده و این تمایز را حفظ کند. «اثربخشی عملیاتی» به معنای انجام بهتر فعالیت‌های مشابه با فعالیت‌هایی است که رقبا انجام می‌دهند اما «اثربخشی استراتژی» انجام فعالیت‌هایی متفاوت نسبت به رقبا یا انجام فعالیت‌های مشابه اما به روشی متفاوت است که این نیز اکنون با هوشمندی استراتژیک ادغام و آن را به مؤلفه جدید و ممتازی به نام «هوشمندی استراتژیک» تبدیل کرده است از زمانی که هنری فورد صنعت خودرو را با راه‌اندازی خط مونتاژ توسعه داد، شرکت‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، به‌دنبال مزیت رقابتی بودند. کامپیوترها و برنامه‌های کاربردی نیز می‌تواند مزیت ایجاد کند. کارکنانی که تکنولوژی جدید را می‌آموزند و با آن کار می‌کنند، تقریباً همیشه بازدهی یا مزیت رقابتی بیشتری نسبت به کسانی که در برابر روش‌های جدید مقاومت می‌کنند، خواهند داشت وهمان‌طور که بازارها، اقتصادها و سایر عوامل در این محیط غیر قابل پیش‌بینی تغییر می‌کنند، شرکت‌هایی که بتوانند خود را با شرایط متغیر انطباق دهند، مزیت رقابتی کسب می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً کوچک‌تر هستند و فناوری‌های پیشرفته‌ای در اختیار دارند. مدیران می‌توانند با پذیرفتن تغییر و سازگاری با آن، به قدرت اصلی خود برسند. باید توجه داشت در بسیاری از موارد سازگاری کاملاً ذهنی و شناختی است و به سطح ادراک افراد بستگی دارد وتقریباً تمام استراتژی‌های  نیازمند سطح بالایی از اطلاعات هستند. در واقع مزیت رقابتی به مهارت‌هایی گفته می‌شود که به شما کمک می‌کند تا در صحنه رقابت جان سالم به در ببرید. اکثر مزیت‌های رقابتی از طریق دانش و اطلاعات به دست می‌آیند. شرکت‌های موفق به دنبال آخرین تکنولوژی، استراتژی‌ها و داده‌ها می‌باشند.افرادی که می‌خواهند مرز رقابت خود را حفظ کنند، باید نکات فوق را جدی گرفته و اجرا کنند. برنامه‌های آموزشی متعددی وجود دارد که کمک می‌کند سریع‌تر و دقیق‌تر کار کنید و ارزش بیشتری برای خود و مشتریان‌تان به ارمغان آورید.

مزیت رقابتی (Competitive advantage) ارزشی است که یک شرکت به مشتری‌های خود ارائه می‌دهد. ارزشی که شامل خدمات یا جذابیت‌هایی است که توسط رقبایتان ارائه نمی‌شود. مهم‌تر اینکه این ارزش‌ها باید از هزینه‌های مشتری بالاتر باشد. یعنی مشتری احساس کند بیش از هزینه‌ای که صرف کرده است، دریافت می‌کند. به همین خاطر مزیت رقابتی با ارزش‌های موردنظر مشتری ارتباط مستقیمی پیدا می‌کند. بنابراین هرچه ارزش‌های ارائه‌شده توسط شما، با نظر مشتری منطبق یا به آن نزدیک باشد، تجارت شما در یک یا چند معیار رقابتی برتری پیدا خواهد کرد.
برای مثال وقتی قصد ارائه محصولی را دارید که ازنظر قیمت و کیفیت، تفاوتی با سایر فروشگاه‌های رقیبتان ندارد، ممکن است یک ویژگی متفاوت مثل درنظرگرفتن مکانی به‌عنوان پارکینگ برای مشتری‌ها، برای شما یک
 مزیت رقابتی ایجاد کند و مشتری را به سمت فروشگاه شما بکشاند. شاید این ساده‌ترین مثالی است که می‌تواند به درک بهتر این مفهوم اقتصادی پیچیده کمک کند.با توجه به گسترش عرصه بازار و تولید، هر مشتری با انتخاب‌های فراوانی روبرو است. پس آنچه که می‌تواندشما رادر این رقابت تنگاتنگ پیروز کند، یک نگاه استراتژیک و راهبردی به مفهوم مزیت رقابتی است. مزیت رقابتی می‌تواند بر اساس کسب‌ وکار و یا به ‌صورت جداگانه و مبتنی بر محصول یا خدماتتان باشد. شما باید بدانید که «چه مزیتی در محصول یا نوع کارتان باعث می‌شود مشتری شما را انتخاب کند؟». حتی با داشتن یک بازاریابی قوی و تبلیغات پرهزینه، بدون یافتن پاسخی مناسب برای  این پرسش، شانس موفقیتتان بسیار پایین خواهد بود.
ازآنجاکه «قانون انتخاب طبیعی» در بازار هم حکم‌فرماست! همیشه این بهترین‌ها هستند که باقی می‌مانند. بنابراین هر کسب‌وکاری باید حداقل یک ویژگی منحصربه‌فرد داشته باشد. ویژگی‌ای که ضامن بقای آن در عرصه رقابت بازار خواهد بود و به کسب‌وکارها کمک می‌کند همیشه حرفی برای گفتن داشته باشند.
درجه‌ی اهمیت مزیت رقابتی را جک وِلش (
Jack Welch( مدیرعامل جنرال الکتریک، در یک جمله برای ما خلاصه می‌کند. او می‌گوید: «اگر مزیت رقابتی نداری، اصلا وارد رقابت نشو».

راه ایجاد کردن مزیت رقابتی در یک کسب‌وکار، تنها در پاسخ به یک سوال نهفته است: «چرا مشتری باید محصول مرا انتخاب کند؟» یافتن پاسخ برای این سوالِ به‌ظاهر ساده چندان هم آسان نیست. زیرا سرعت بالای زندگی و افزایش تنوع در محصولات و شیوه ارائه آن، سبب تغییر سریع خواسته‌های مشتری می‌شود. همین موضوع، پیدا کردن بهترین مزیت‌ و تطبیق آن با نظر مشتری را سخت می‌کند. اما ازآنجاکه مزیت رقابتی نبض یک کسب‌وکار است، تحمل این سختی‌ها تجارتتان را زنده نگه می‌دارد. به قول پیتر دراکر (Peter Druker)، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان عرصه مدیریت: «اگر مزیت رقابتی ندارید، هرچه زودتر دست‌به‌کار شوید».

 براي ايجاد مزيت رقابتي بايستي قیمت محصولات را مدیریت كرد «قیمت پایین» همیشه برای مشتری جذاب است. شرکت‌های «وال مارت» و «آمازون» تا حد زیادی موفقیت خود را مدیون این استراتژی هستند. اما به یاد داشته باشید مدیریت قیمت محصول، مانند راه رفتن روی لبه تیغ است. زیرا کاهش قیمت ممکن است در طولانی‌مدت به بقای تجارتتان ضربه بزند و از طرف دیگر قیمت بالا هم ممکن است مشتری را از خرید محصولتان منصرف کند. بااین‌حال، همیشه «آتش زدن به مال» مشتری را به سمت بازار شما نمی‌کشاند و افزایش قیمت هم همیشه عامل پراندن مشتری نیست! مایکل پورتر (Michael Porter)،  یکی از مزیت‌های رقابتی اساسی را رهبری هزینه‌ها (Cost leadership) می‌داند. رهبری هزینه‌ها الزاما به معنای فروش با قیمت پایین نیست. ممکن است یک تولیدکننده با کمترین میزان هزینه، محصولش را تولید کرده باشد اما قرار نیست حتما آن را به ارزان‌ترین قیمت بفروشد. چراکه همه این‌ها به استراتژی کسب‌وکار بستگی دارد. برای مثال شرکت اپل را در نظر بگیرید که باوجود عرضه محصولات گران‌قیمت، بسیاری از افراد، برای خرید محصولاتش سرودست می‌شکنند. این مساله نشان می‌دهد مشتری‌ها اهمیت زیادی برای «تمایز» قائل هستند.وابتکارمتمایز داشته باشيم و نوآوری و کشف روش‌های جدید در تولید یا ارائه محصول و خدمات، یکی از مهم‌ترین و بهترین راه‌های ایجاد مزیت رقابتی است. شما این تمایز را می‌توانید در شیوه توزیع محصول، تصویر ذهنی محصول، ویژگی محصول، بازاریابی، فروش و ... ایجاد کنید. برای مثال در صنعت داروسازی، اگر شرکتی برای درمان یک بیماری، دارویی تولید کند که نسبت به داروهای مشابه در بازار، تاثیر سریع‌تر یا عوارض جانبی کمتری داشته باشد، یک تمایز برای محصولش ایجاد کرده است. تمایزی که سبب می‌شود مردم این دارو را نسبت به داروهای مشابه ترجیح دهند. مایکل پورتر، تمایز (Differentiation) را دومین مزیت رقابتی اساسی می‌داند. البته به یاد داشته باشیم که ایجاد تمایز نباید تداخلی در مدیریت قیمت داشته باشد. به‌طورکلی قیمت محصول باید به‌گونه‌ای تعیین شود که مشتری را قانع کند.در اين رابطه بايستي به عوامل ذيل توجه نمود.

 1.  به هدف بزنیدوشما باید مشتری‌های بالقوه خود را بشناسید. باید بدانید که دقیقا قرار است چه کسانی از شما خرید کنند. برای این کار بهتر است نيازمشتری خود را بشناسید و در بازار هدف‌تان، تقاضا ایجاد کنید.
 2. برندسازی کنیدو با یادگیری روش‌های «برندسازی» و « برندسازی شخصی » برای خودتان و کسب‌وکارتان مزیت رقابتی ایجاد کنید. با یافتن مهارت و استعدادهای منحصر به‌ خودتان می‌توانید برند متمایزی ایجاد کنید. برندی که شما را یک سروگردن از رقیب‌ها بالاتر می‌برد. به‌این‌ترتیب مشتری را نسبت به ارزش کالا یا خدماتتان آگاه خواهید کرد. آگاهی‌ که درنهایت مشتری را مجاب می‌کند که از شما خرید کند.
 3. از تکنولوژی جانمانیدو نمی‌توانیم این موضوع را انکار کنیم که کامپیوترها، نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها هستند که دنیا را در دست گرفته‌اند. بنابراین اگر درزمینه کسب‌وکارتان با تکنولوژی‌های روز آشنا باشید می‌توان با اطمینان گفت که همیشه مزیت رقابتی و بازدهی بیشتری نسبت به سایرین خواهید داشت.
 4. به معجزه تیم‌سازی ایمان بیاوریدو قبول کنیم که در یک تجارت انجام دادن همه کارها از عهده یک نفر به‌تنهایی برنمی‌آید.ما با تشکیل یک تیم قوی قادر خواهیم بود عملکرد قوی‌تری داشته باشیم. افراد تیم همیشه حامی یکدیگرند. حمایتی که ضعف‌ها و خلاهای موجود در یک کسب‌وکار را پوشش خواهد داد و این مهم‌ترین مزیت رقابتی‌ای است که یک کسب‌وکار می‌تواند به دست بیاورد. اگر درحال راه اندازی استارتاپ یا کسب و کار نوپای خود هستیم قطعا تیم سازی یکی از اصلی ترین چالش های ماست.
 5. دانش و اطلاعات اساسِ ایجاد مزیت رقابتی: برای عملی کردن تمامی این راهکارها به اطلاعات بالایی نیاز داریم. مزیت‌های رقابتی همیشه با کسب دانش و اطلاعات درباره تکنولوژی و راهکارهای جدید ایجاد می‌شود. دانشِ به‌روز از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی است که ما را نه‌تنها در حرفه‌تان که در زندگی هم جلو می‌اندازد.

میزان پایداری مزیت رقابتیِ یک کسب‌وکار به ایجاد و حفظ آن مزیت در یک دوره زمانی طولانی‌مدت بستگی دارد. کمیابی، ارزشمندی، غیرقابل تقلید بودن و غیرقابل جایگزین بودن، چهار ویژگی منابع مزیت رقابتی پایدار است.

 • به‌طورکلی مزیت رقابتی پایدار در سه حوزه اتفاق می‌افتد:
 • اندازه بازار هدف
 • دست‌یابی بیشتر به منابع یا مشتری
 • محدودیت‌های رقبا

مزیت رقابتی زمانی به پایداری می‌رسد که یکی از سه حالت زیر وجود داشته باشد:

 • مزیت در بیش از یک حوزه وجود داشته باشد
 • تهدیدهای محیطی کم باشد
 • شما در تجارتتان توانایی پیشی گرفتن از رقبا را داشته باشید

بنابراین شما زمانی می‌توانید مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنید که استراتژی (راهکار)هایتان را بر پایه‌ی ویژگی‌هایی اعمال کنید که قابل کپی شدن نباشند. فراموش نکنید که مزیت رقابتی پایدار یک پروژه با نقاطِ شروع و پایان نیست، بلکه یک فرآیند است که شما در تمام طول عمر تجارتتان باید به آن توجه داشته باشید.ازنمونه‌هایی مزیت‌های رقابتی در شرکت‌های بزرگ می‌توان گفت مهم‌ترین راز ماندگاری و دلیل توسعه روزافزون شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده، داشتن مزیت‌های رقابتی‌ است. مزایایی که چهار ویژگی ارزشمند بودن، کمیاب بودن، غیرقابل تقلید بودن و غیرقابل جانشین بودن را به بهترین شکل ارائه می‌کنند.

دربررسی مفهوم مزیت رقابتی یا competitive advantage و تاکید بر اهمیت آن در کسب بدون شک در عرصه پر تب‌وتاب تجارت، مزیت رقابتی حکم شیشه عمر یک کسب‌وکار را دارد. شیشه عمری که ممکن است باتوجه به نیاز بازار شکل عوض کند اما تا زمانی که برای پایداری‌اش تلاش می‌کنید تجارتتان همیشه نفس خواهد کشید. به یاد داشته باشید که در یک کسب‌وکار موفق، منابع مزیت رقابتی از منابع مالی به منابع تکنولوژیکی و سپس به سرمایه انسانی (کارمندان) و توسعه محصولات جديد انتقال پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، موفقیت تنها به بودجه و محصولات وابسته نیست بلکه منش و فرهنگ کارمندان، لیاقت، مهارت، توانایی در ایجاد تعهد و حمایت و کار در روابط پیچیده نیز بستگی دارد.

لذامزيت رقابتي و فرآیند تغییر سـازمانی مـستمر و پیچیـده اسـت. واهمیـت ایـن موضوع را در تبیین صحیح عناصر و ترکیب آنها در شرایط مقتضی میدانند. اگـر ویژگیهـای زیربا هم ترکیـب شوند، فرآیند موفق وجامعی را بوجود مي آوردکه:

الف: نگاه به آینده دارد و تمرکز بر آینده پیش بینی شده وبه این مسئله توجه دارد که جهان بعد از 5 تا 10 سال چه تفاوتهایی با حال حاضر خواهد داشت.

ب: درصدد خلق آینده سازمان برمبنای آن چیزی است که احتمال میرود در آینده ایجاد شود

ج: برمبنای تجزیه و تحلیل روندها و سناریوهای پیش بینی شده برای گزینه های ممکن در آینده است و نیز برمبنـای تجزیـه و تحلیل داده های داخلی و خارجی است

د: منعطف و متمایل به ایجاد تصویری بزرگ از آینده سازمان است. مزيت رقابتي سـازمان را بـا محـیطش تطبیـق میدهد، زمینه ای برای دسترسی به اهداف ایجاد میکند، چارچوب و جهتی برای سازمان فراهم میکند تا به آینده دلخواه خود برسد

ه: چارچوبی به وجود میآورد که با تجزیه و تحلیل کامل سازمان، محـیط داخلـی و خـارجی و پتانـسیل هـای سـازمان در آن چارچوب میتوان به مزیت رقابتی دست یافت. این امر سازمان را قادر میکند تا به روندها، اتفاقات، چالشها و فرصـتهای بـه وجود آمده، ازطریق چارچوبی از بینش و ماموریت ایجاد شده توسط فرایند رقابت پذيري پاسخ دهد. ودر اين راستا برنامه ریزیها، دادههای نرم مانند: تجارب، نیات و ایده هـای موجـود در گفتگوهـای روزانه سازمان را ترکیب میکند و درصدد ارائه یک بینش و هدف سازمانی روشن است

ز: به سازمان اجازه تمرکزبرروي مزيتهاي رقابتي میدهد، زیرا فرآیندی پویا و مستمر از فعالیتهای حائز اهميت است

ح: فرآیند تغييرات مستمر، در جریان و گفتگوی سازمانی است که به فراتر از دسترسی به یک سـری اهـداف از پـیش تعیـین شده توسعه مییابد.

ط: مزيت رقابتي درصدد است روشی که یک سازمان فکر و عمل میکند را تغییـر داده ویـک سـازمان انعطاف پذير بـه وجود آورد .

مزيت رقابت پذيري فرآیند ایجاد و توسعه رویه ها و عملیات ضروری برای دسـتیابی به آینده و نياز به اهداف بلندمدت که به صورت واکنشی است و مزيت رقابتي  بر توسعه محصولات جديد برای بازسازی و يك خلق ايده نوين است، تفاوت قائل میشود.. درحـالی که در مزيت رقابتي، نقش سازمان در محیط آن بررسی میشود. از این نظر باعث میشـود تـا سازمان فعالیتها و خدمات خود را برای برآوردن نیازهای درحال تغییر محیط تطبیق دهد. این نـوع از تكنولوژي نـه تنهـا چارچوبی برای بهبود برنامه ها ارائه میکند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه ها، مدیریت و همکاریها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه ها نیز ارائه میکند. در دنیای رقابتی امروز مزيت رقابتي بـرای هـر سـازمانی از اهمیت فوق العادهای برخوردار بوده، ودارای ویژگیهای منحصر به فردی است  بررسی وضعیت موجود صنعت (شناسایی نقاط قوت و ضعف، و فرصت و تهدید صنعت)  واستخراج استراتژیها

 استخراج برنامه عملیاتی درچارچوب بهره گیری از مدل مزيت رقابتي وتوسعه محصول، یک مدل اجرایی مناسب طراحی ميشود .و لازم است R&D   در تمامي شركتهاي كوچك و بزرگ فولادي ساري و جاري گردد. كه در نگارش بعدي به آن پرداخته خواهدشد .

ميكائيل عظيمي


 
امتیاز دهی